Audit online marketingu

Stále častěji se setkávám s s případy společností, které investice do online marketingu nevynakládají efektivně. Audit online marketingu zpracovaný pomocí externími dodavateli vám může pomoct odhalit nedostatky, na které byste za normálních okolností nepřišli.

Audit obsahuje následující aktivity:

  • Revize současné marketingové strategie a cílů
  • Revize měření
  • Audit současné marketingové komunikace, USPs a cenotvorby
  • Revize marketingových cílů a rozpočtů
  • Audit webu a analýza jeho konverznosti
  • Audit kampaní v Google Ads
  • Audit kampaní na sociálních sítích (Facebook, Instagram, LinkedIn, …)
  • Analýza relevance cílení (cílová skupina, kvalifikovanost nasbíraných leadů, …)
  • Uživatelský průzkum

Proč si vybrat spolupráci se mnou

Zkušenosti

Digitálnímu marketingu se věnuji od roku 2016. Vyzkoušel jsem si práci v agentuře, in-house i freelance. Díky tomu jsem dokázal získat zkušenosti z mnoha různých oblastí online marketingu. Neztrácím smysl pro detail (zejména v SEO), ale zároveň dokážu přemýšlet o marketingu s nadhledem.

Flexibilita

Vyzkoušel jsem si práci i na klientské straně, takže znám ten pocit bezmoci při čekání na kapacity dodavatele. Garantuji maximální flexibilitu při dodávání výstupů. Odpovídám většinou do pár hodin, maximálně do druhého dne.

Byznysová orientace

Nezajímají mě “zelené marketingové audity”, pouštím se jenom do takových činností, které mají prokazatelný byznysový přínos. Nečekejte ode mě práci, která vypadá dobře jen v reportech či prezentacích.

Proces spolupráce

Audit nemůže efektivně probíhat na dálku, aby byly výsledky auditu co nejpřínosnější, zahrnuje v sobě i osobní přítomnost v dané společnosti v délce trvání od 1 do 5 pracovních dní, v případě potřeby i déle.

01.

První informační schůzka, očekávání od vzájemné spolupráce, nasdílení analytických nástrojů.

02.

Osobní přítomnost na straně klienta v rozmezí 3-5 dnů, sběr dat.

03.

První analýza, zjištění prvních nedostatků. Tvorba úvodního auditu a definice priorit.

04.

Osobní prezentace dílčích zjištění.

05.

Dokončení finální prezentace, představení plánů činností na další období.

Kuechenquelle.de

Podílel jsem na velkém digitálním auditu pro německou společnost Kuechenquelle.de. Odhalili jsme zejména velké technické problémy při přechodu na nový web, a to jak z pohledu organické návštěvnosti, tak i placených kampaní. Výstupem byla mapa činností a priorit na následujících 6 měsíců, nově definovaná KPIs a revize spolupráce se současnými externími partnery / dodavateli online marketingových řešení.